To bardzo obiektywne materiały i niezwykle cenne źródło historii miasta – tak o pamiętnikach Wincentego Grętkiewicza, ostatniego przedwojennego burmistrza Konina mówił Piotr Rybczyński, kierownik konińskiego oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu. W premierze filmu „Pamiętniki Wincentego Grętkiewicza” w reż. Andrzeja Mosia uczestniczyło (18 listopada 2019 r.) wielu koninian. Premiera stała się także okazją do zjazdu rodzinnego. 

–  Taką mamy przypadłość, że zaczynamy się interesować przeszłością, gdy się zestarzejemy. A to już, niestety, jest późno… – to opinia Hanny Jarodzkiej, córki burmistrza Grętkiewicza, dla której wielkim zaskoczeniem była „chęć przypomnienia ojca”. Przyznaje, że choć wiele o ojcu wiedziała, to dość późno przeczytała pamiętniki przez niego pisane. Teraz te pamiętniki stały się podstawą filmowego dokumentu, nad którego scenariuszem pracował Andrzej Moś, on też jest reżyserem obrazu, autorem zdjęć i komentarza.– Nie znamy, nie pamiętamy historii Polski międzywojennej, stąd tak wiele mitów narosłych wokół II Rzeczpospolitej i jej początków. Tymczasem pamiętniki Wincentego Grętkiewicza są, zdaniem historyków, wiarygodne i pisane bez zadęcia służącego budowania mitów, także mitów konińskich z pierwszych dni odzyskiwania niepodległości.
 
O tych wszystkich faktach przypomniał film „Pamiętnik Wincentego Grętkiewicza”. Przypomniała także Hanna Jarodzka w czasie spotkania z konińską publicznością, podkreślając, że życiorys jej ojca był… typowy: był czas budowania zrębów niepodległej Rzeczpospolitej, udział w POW, potem praca przede wszystkim w samorządach i mozolne budowanie także swojej pozycji zawodowej aż do stanowiska burmistrza Konina i posła na Sejm, więzienie i przesłuchania na gestapo w czasie wojny i przesłuchania UB, jak wielu jemu podobnych, po wojnie. Wincenty Grętkiewicz nie wrócił już do Konina, zmarł w 1984 roku we Wrocławiu. Pierwszym powojennym burmistrzem Konina został przedwojenny woźny, ale – jak informowała córka burmistrza Grętkiewicza: - Ojciec był dumny, mówił o nowym burmistrzu: moja szkoła.  
 
Na premierę filmu, w kinie „Centrum” (KDK), przyszło wielu widzów. Obok twórców i córki burmistrza, na scenie pojawił się także Andrzej Lejborek, poznański artysta, który czytał fragmenty pamiętników Wincentego Grętkiewicza, dotyczące m.in. pierwszych dni I wojny światowej w Koninie, zauroczenia koninian przelotem nad miastem Zeppelina, tragicznych wydarzeń w Kaliszu oraz przekonania autora, że „ta wojna musi przynieść Polsce niepodległość”. Te fragmenty, w formie audiobooka, znajdą się na płycie, będącej efektem realizacji projektu Muzeum Okręgowego w Koninie, które otrzymało na ten cel grant Muzeum Historii Polski w Warszawie, w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Przy okazji Andrzej Moś przypomniał, że film „Pamiętnik Wincentego Grętkiewicza” to już trzeci dokument zrealizowany w Koninie dzięki Programowi „Patriotyzm Jutra”. Projekt wsparł finansowo samorząd Konina. Na tej multimedialnej płycie będzie, oczywiście, film „Pamiętnik Wincentego Grętkiewicza”, notacja z Hanną Jarocką, córką burmistrza, które nie znalazły się w filmie oraz skany rękopisów pamiętników W. Grętkiewicza. Film trafi do wszystkich szkół w Koninie, będzie go można otrzymać także w konińskim Muzeum Okręgowym.
 
„Pamiętnik Wincentego Grętkiewicza”
Scenariusz, reżyseria, zdjęcia, autor komentarza: Andrzej Moś; montaż: Zdzisław Siwik; konsultacja historyczna: Piotr Rybczyński, Janusz Gulczyński; lektor: Andrzej Lejborek; koordynatorka projektu: Iga Janiszewska-Pawlak. Producent: Muzeum Okręgowe w Koninie, Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Projektu „Patriotyzm Jutra”; dofinansowanie: Miasto Konin; partner: Koniński Dom Kultury, współpraca: AKF „Muza” (działa od 1973 r.).

REKLAMA:

Zapowiedzi

Odwiedź również