Rok temu, przy okazji 25. Przeglądu Polskich Filmów Fabularnych DEBIUTY, przypomnieliśmy, że dwadzieścia lat temu mieliśmy problem z pokazywaniem filmowych DEBIUTÓW fabularnych, bowiem… DEBIUTÓW brakowało. „W filmie fabularnych debiutowało wtedy dwóch, trzech twórców rocznie” – napisaliśmy. A dzisiaj?