Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, do 9 kwietnia kina w całej Polsce pozostają zamknięte.