Recitalami profesor Bronisławy Kawalli i Filipa Pacześnego podsumowano 85-lecie powstania Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie i 20 lat upowszechniania kultu chopinowskiego w Żychlinie koło Konina. Koncert odbył się 17 października br. w Konińskim Domu Kultury. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie jest kontynuatorem sekcji im. Chopina, działającej od 1899 r. przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym – mówiła dr Ewa Sławińska – Dahlig, redaktor naczelna „Rocznika Chopinowskiego”, periodyku wydawanego przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. W 1934 r., z inicjatywy polityków, muzyków i wydawców, m.in. Józefa Becka, Mieczysława Idzikowskiego, Janusza Jędrzejewicza, Emila Młynarskiego, Stanisława Niewiadomskiego, Karola Szymanowskiego i Augusta Zaleskiego, został utworzony Instytut Fryderyka Chopina. Rozpoczął on w 1935 r. gromadzenie autografów, książek, nut, płyt gramofonowych i fotografii, tworząc zalążki przyszłego Muzeum, Biblioteki, Fonoteki i Fototeki, a także wydawał czasopismo „Chopin”. W 1950 r. Instytut zmienił nazwę na Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, nadal prowadząc działalność naukową, wydawniczą oraz koncertową. W 2005 roku na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, TiFC oraz Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Instytut przejął część dotychczasowych prerogatyw Towarzystwa, które obecnie koncentruje się na działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej.
 
Kult Fryderyka Chopina w Żychlinie jest związany z pobytem Chopina w Żychlinie koło Konina we wrześniu 1829 roku. Ryszard Sławiński, inicjator koncertu a zarazem jeden z twórców kultu chopinowskiego w Żychlinie, napisał w „Chopin żychliński” (2014): „Nie było tak, że nikt nie wiedział o tym pobycie Fryderyka Chopina. Zapiski uczestników – głównie Adama Helbicha, ówczesnego lekarza powiatowego w Kaliszu i Koninie – wspominki samego Fryderyka w listach m.in. do Tytusa Wojciechowskiego, czy wreszcie krótka opowieść o weselu w listach Henryka Wieniawskiego, a przede wszystkim Zofii Kossak-Szczuckiej w „Dziedzictwie”, to rozproszone bardziej sygnały niż coś, czemu można by poświęcić uwagę aż do granic kultu. Kiedy w 1999 r., w 150. rocznicę śmierci Fryderyka, ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Żychlinie k. Konina Henryk Janasek uznał, że można uczcić pobyt ikony kultury polskiej w sali balowej pałacu Bronikowskich, to ani on ani nikt z nas obecnych nie podejrzewał, że Żychlin wejdzie – a może bardziej wjedzie – na szlak chopinowski, że stanie się ważnym miejscem w Wielkopolsce i kraju, że wzbogaci liczbę poznanych faktów z krótkiego życie Fryderyka, że urośnie do rangi mitu, że stanie się marką.”
O pracach badawczych, szukaniu dokumentów o pobycie Chopina w Żychlinie i towarzyszących temu emocjach, mówił w czasie koncertu Henryk Janasek, podkreślając, że: – Niejako przy okazji okazało się, jak bogate były związki z Koninem i naszym regionem wielu wspaniałych postaci: twórców, pisarzy, lekarzy, muzyków. Możemy wręcz powiedzieć, że to nie jest przypadek, iż w Żychlinie i w Koninie odbywa się jedna z ważniejszych w kraju imprez prezentujących młodych pianistów: Ogólnopolski Festiwal „Chopinowskie Interpretacje Młodych”. Przez piętnaście edycji żychlińskiego festiwalu przewinęło się Konin i Żychlin setka młodych pianistów, którzy dzisiaj zdobywają sale koncertowe Europy i świata.
 
Na wniosek R. Sławińskiego, członka Zarządu Głównego TiFC w Warszawie, odznakami „Mecenas kultu chopinowskiego” uhonorowano: Danutę Gościńską, pełniącą od 15 lat funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu „Chopinowskie Interpretacje Młodych”; Jadwigę Kujawińską, byłą dyrektorkę Centrum Kultury i Sztuki w Koninie; Annę Matczak – Gaj, dyrektorkę Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie; Henryka Janaska, byłego dyrektora Miejskiej biblioteki Publicznej w Koninie.
 
Koncert rozpoczął Filip Pacześny, uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie (klasa fortepianu Danuty Gościńskiej), laureat wielu konkursów międzynarodowych i krajowych, m.in. w Brnie, Mediolanie, Grazu, Warszawie (Łomiankach) i Szafarni.  Wykonał dwa Mazurki op. 24, Wariacje E-dur na temat niemieckiej pieśni ludowej, Fantazję Impromptu cis-moll op. 66, ale szczególnie błysnął wykonaniem Nokturnu Des-dur op.27.
Prof. Bronisława Kawalla jest wybitną pianistką i cenioną pedagog, laureatką wielu prestiżowych konkursów pianistycznych, w tym Międzynarodowego Konkursu Bachowskiego w Waszyngtonie w 1975 roku (I nagroda). Występowała ze wszystkimi orkiestrami filharmonicznymi w kraju (w tym z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej, Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach), recitalami i koncertami symfonicznymi (z towarzyszeniem m.in. Das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, Orkiestry Radia i Telewizji w Dublinie, Baltimore Symphony Orchestra) w renomowanych salach Europy – Anglia, Bułgaria, Czechosłowacja, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Związek Radziecki, jak również Kanady, Stanów Zjednoczonych i Chin. Profesor B. Kawalla jest przewodniczącą Zarządu Głównego TiFC w Warszawie, zasiada także w Radzie Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. W KDK w jej wykonaniu usłyszeliśmy Nokturn H-dur op. 9 nr 3, Barkarolę Fis-dur op. 60, Preludium Des-dur op. 28 nr 15, trzy Walce op. 34 oraz Andante spianato i Wielkiego Poloneza Es-dur op. 22.   
 
Dodajmy, że organizatorami koncertu była Konińska Fundacja Kultury, Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, Zarząd Główny TiFC w Warszawie i Koniński Dom Kultury. Patronat nad koncertem sprawował starosta powiatu konińskiego. Organizatorów finansowo wsparły samorządy Starego Miasta, Rychwała, Rzgowa, Ślesina, Konina i Banku Spółdzielczego w Koninie.

REKLAMA:

Zapowiedzi

Odwiedź również