Autorska Pracownia Architektoniczna Jacka Bułata z Poznania, która została wyłoniona w przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej ,,Zielony i Pasywny Amfiteatr”, przygotowała dwie koncepcje modernizacji konińskiego amfiteatru, które zostały poddane konsultacjom społecznym. Podczas dyskusji w mediach społecznościowych, internauci wskazywali w większości na koncepcję nr 1 (płaski, zielony dach). Podczas konsultacji społecznych zorganizowanych w KDK, 25 maja, mieszkańcy wyraźnie wskazali na zalety tej samej koncepcji.

 
Po dokonaniu podsumowania dyskusji, podczas której pytano między innymi o konstrukcję dachu, wykorzystanie zaplecza, dostępność dla osób niepełnosprawnych i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zespół roboczy powołany do wyłonienia koncepcji, zaopiniował do dalszych prac wskazany przez mieszkańców projekt.
 
 
Punktem wyjścia do jego opracowania jest zachowanie w maksymalnym stopniu ukształtowania terenu. Ostry i regularny kształt budynku i widowni nawiązuje do dominującej w tej części miasta architektury modernistycznej. Wielkość i niepowtarzalność projektowanego obiektu sprawi, że stanie się on nowym symbolem miasta.
 
Budynek zaplecza będzie składał się z jednego poziomu podziemnego, bezpośrednio nad którym zostanie zlokalizowana scena. Komunikacja pionowa będzie odbywała się w ramach dwóch symetrycznych pionów komunikacyjnych ukrytych w bocznych wieżach. Widownia oraz scena przykryte będą dachem wielospadowym zielonym ekstensywnym, na którym dodatkowo zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Na dachu powstanie również taras widokowy na dolinę Warty. Będzie on także wykorzystywany w celu organizacji małych wydarzeń kulturalnych, jak na przykład kino plenerowe czy koncerty kameralne.
 
Zadaszenie sceny i widowni to żelbetowe elementy. Zagwarantuje to niskie koszty budowy oraz niskie koszty eksploatacji obiektu.
Amfiteatr pomieści 3200 widzów. Na scenę o powierzchni 550 m2 artyści wjadą windą. Ta wykorzystywana będzie także przez osoby z niepełnosprawnością. Umożliwi ona także wjazd na taras widokowy.
Widok na dolinę Warty będzie naturalną scenografią. Tylna ściana sceny została bowiem zaprojektowana jako otwarta przestrzeń. Będzie ją można oczywiście wysłonić ruchomymi kulisami.
Dziękujemy wszystkim Państwu za udział w konsultacjach, cenne uwagi i wskazówki.
 
Pełna dokumentacja techniczna ,,Zielony i Pasywny Amfiteatr” wraz z pozwoleniem na budowę zostanie wykonana do końca tego roku. Pozwoli to na ubieganie się o dofinansowanie budowy nowego amfiteatru ze środków zewnętrznych.

REKLAMA:

Zapowiedzi

Partnerzy KDK