2004
Zarządzenie nr 5
Zarządzenie 13

2007
Zarządzenie 33
Zarządzenie 48 

2016
Zarzdzenie_nr_17
Zarządzenie nr 20
Zarządzenie nr 25
Zarządzenie nr 29
Zarządzenie nr 32
Zarządzenie nr 33
Zarządzenie nr 34
Zarządzenie nr 35

2017
Zarządzenie nr 3
Zarządzenie nr 8
Zarządzenie nr 11
Zarządzenie nr 18

2018
Zarządzenie nr 4
Zarządzenie nr 9
Zarządzenie nr 13
Zarządzenie nr 14
Zarządzenie nr 15
Zarządzenie nr 17
Zarządzenie nr 18
Zarządzenie nr 22
Zarządzenie nr 23
Zarządzenie nr 24
Zarządzenie nr 25
Zarządzenie nr 26
Zarządzenie nr 28

2020
Zarządzenie Regulamin działań artystycznych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2