Dominika Bączkiewicz i Matylda Hołowińska z Atelier KreDKa Konińskiego Domu Kultury, powadzonego przez Katarzynę Mijakowską, otrzymały wyróżnienie na 45. Przeglądzie Twórczości Plastycznej „O Złotą Sztalugę”. GRATULUJEMY!Konkurs organizowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, rozstrzygnięto w piątek, 1 grudnia. Komisja artystyczna, spośród 107 prac nadesłanych przez 27 artystów, nagrodziła trzech twórców oraz siedmiu wyróżniła.

Nie przyznano w tym roku nagrody głównej konkursu ,,Złotej Sztalugi”.


Dominice i Matyldzie GRATULUJEMY wyróżnień!

Wystawę pokonkursową można oglądać w CKiS w Koninie przy ul. Okólnej do 21 grudnia. 

REKLAMA:

Zapowiedzi

Partnerzy KDK