Nie tylko na góralską nutę – tak można opisać koncert Seniorzy dla Miasta, który odbył się w niedzielę, 10 kwietnia w Konińskim Domu Kultury. Znane i lubiane polskie piosenki zaśpiewali wokaliści z Konina i Sławska.

Na scenie zobaczyliśmy także Józefa Mazurkiewicza, poetę, pisarza i rysownika, który przedstawił swoje wiersze. Tuż przed koncertem artysta zaprosił na wernisaż swoich grafik. Na wystawie, którą można oglądać w Strefie K, prezentowanych jest kilkadziesiąt rysunków, które przedstawiają historię naszego miasta oraz miejsca, które dziś znamy już tylko z archiwalnych zdjęć.

Koncert Seniorzy dla Miasta rozpoczął się ,,nutą” refleksji . Wspomniano dwie osoby, które odeszły od nas, ale jak podkreślają wokaliści, na zawsze pozostaną w ich sercach.
- Pani Stanisławy Jędrzejczak, była inicjatorką-pomysłodawczynią koncertu Seniorzy dla Miasta, wieloletnią wokalistką zespołu „Jutrzenka” działającego w  Klubie Mieszkańców  przy Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pani Janina Bednarska z Sompolna - znakomita artystka sceniczna, recytatorka. Pani Janina była i pozostanie naszą ukochaną gawędziarkę, która swoimi zabawnymi monologami potrafiła rozbawić publiczność do łez. Obie panie były osobami charyzmatycznymi, bardzo aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym seniorów i społeczności lokalnej, dzieląc się w ten sposób swoją artystyczną pasją – wspomina artystki Mirosław Grzanka.     
       
Seniorzy na co dzień rozwijają swoje pasje i talenty artystyczne poprzez aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego, są studentami uniwersytetu III wieku, pełnią ważne społeczne  funkcje w  Radzie Seniorów działającej we współpracy z Prezydentem Miasta. Koncert Seniorzy dla Miasta, to również możliwość przybliżenia ich działalności kulturalnej a tym samym  zaprezentowania bogatego dorobku artystycznego.

Na scenie KDK zaprezentowali się:
Maria Sarna i Barbara Mulnik czyli duet wokalny „Marysia i Basia”,
zespół wokalny ,,Tulipan”,
zespół wokalny ,,Jutrzenka”,
chór Dominium,
Kwintet Wokalny,
Halina Górska,
Józef Mazurkiewicz,
Henryk Janicki
oraz gospodarz wieczoru - zespół wokalny ,,Fantazja”, któremu towarzyszyły tancerki: Marta Merdzińska i Klaudia Cembrowicz.
W wykonaniu artystów usłyszeliśmy najpiękniejsze piosenki, w tym góralskie.

Opiekunami wokalistów są: Hanna Wojdak, kierownik artystyczny zespołu ,,Jutrzenka”; Sławomir Kaliszewski, kierownik muzyczny zespołów ,, Jutrzenka”, ,,Tulipan”, ,,Kwintetu Wokalnego, chóru Dominium oraz duetu ,,Marysia i Basia”; Mirosław Grzanka, kierownik artystyczny zespołu wokalnego Fantazja.
Koncert Seniorzy dla Miasta zakończyło wspólnie wykonanie piosenki „W tym małym kwiatku czerwonym”.

Słowa szczególnego podziękowania za udział w koncercie przekazała seniorom, w imieniu swoim i Przeydenta Miasta Konina, Elżbieta Miętkiewska, dyrektor Konińskiego Domu Kultury. Wokaliści otrzymali kwiaty i pamiątkowe dyplomy.foto: M. Oliński

REKLAMA:

Zapowiedzi

Partnerzy KDK