Wystawa plakatów filmowych twórców polskiej „szkoły plakatu” towarzyszyć będzie tegorocznemu 29. Przeglądowi Polskich Filmów fabularnych DEBIUTY. Plakaty pochodzą ze zbiorów Jacka Jaroszyka.
 

 
Jacek Jaroszyk – historyk sztuki, był twórcą i szefem Dyskusyjnego Klubu Filmowego Kinematograf ’75, galerii „Ikonosfera” i Sceny na Piętrze w Poznaniu. Był również dyrektorem artystycznym Estrady Poznańskiej i Centrum Kultury „Zamek”. Tworzy teksty dla teatru, filmu i estrady. W prywatnej kolekcji plakatów filmowych zgromadził dzieła między innymi: J. Lenicy, R. Olbińskiego, F. Starowieyskiego, W. Świerzego i H. Tomaszewskiego. Wszyscy są zaliczani do polskiej „szkoły plakatu”, cieszącej się renomą w świecie i będącej absolutnym przeciwieństwem dzisiaj królującego plakatu według wzorców amerykańskich.

REKLAMA:
Ufik

Relacje

Odwiedź również