Janina Perathoner (z domu Wdzięczna) swoje 85. urodziny obchodziła w 2011 roku jako pensjonariuszka Domu Opieki Społecznej na konińskiej Glince. Wtedy właśnie powstało urodzinowe wydanie Magazynu „Więcej Kultury”, na które państwa zapraszamy. To kolejna projekcja cyklu „Z archiwum filmowego KDK”. Jubilatka tryska w nim werwą i dzieli się z widzami, ale też ze Stanisławem Sroczyńskim, redaktorem „Koninianów” (magazynu w tygodniku „Przegląd Koniński”) i z Magdaleną Żyłą z Miejskiej Biblioteki Publicznej, nie tylko wspomnieniami, ale też swoimi pisarskimi planami. W tym telewizyjnym felietonie przeżyte wspólnie z jubilatką nauczycielskie czasy ciepło wspominają jej koleżanki z „Górnika” (Technikum Górniczego w Koninie): Adelajda Zok, Maria Zwolińska, Maria Dobrowolska.
Janina Perathoner od debiutu w 1987 roku tworzyła pod literackim pseudonimem Janina Weneda. Napisała piętnaście książek. Ostatnią powieść „Zapomniany mocarz”, poświęcona postaci Stanisława Staszica, została wydana przez Wydawnictwo „Setidava” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie już po jej śmierci.
W tym magazynie występują także Lech Stefaniak, ówczesny dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie i kustosz Janusz Gulczyński, który syntetycznie omawia poszczególne powieści Janiny Wenedy, wskazując na walory dotyczące lokalnych wątków bogatego dorobku pisarki. W archiwalnym materiale obejrzymy też cenne eksponaty (książki, pamiątki i fotografie z archiwum rodzinnego, odznaczenia i nagrody) przekazane przez pisarkę, jako „depozyt wieczysty”, do Muzeum Okręgowego i które do dzisiaj są eksponowane, jako fragment stałej ekspozycji
pt. „Konin poprzez wieki”. Dodajmy jeszcze, że po śmierci Janiny Wenedy w Gosławicach zorganizowano też specjalną wystawę wspomnieniową pt. „Konin pokochałam najbardziej”.
W akcie darowizny Janina Perathoner, przekazała Koninowi, na cele społeczne i kulturalne, swój dom przy ulicy Staszica i prawa autorskie do wszystkich swoich książek.
Janina Perathoner, lubiana i ceniona długoletnia nauczycielka języka polskiego, wicedyrektorka Technikum Górniczego, regionalistka, poetka i pisarka zmarła w Koninie w 2014 roku, w wieku 88 lat.


 
„Janina czyli Weneda” (18,28’)
Magazyn „Więcej Kultury”, wydanie XLIV, październik 2011
komentarz, redakcja, zdjęcia: Andrzej Moś
lektor: Andrzej Dusza
montaż: Zdzisław Siwik
wykorzystano muzykę Andrzeja Rejmera oraz fotografie Aleksandry Jurgielewicz
produkcja: Koniński Dom Kultury, 2011
 
 
                 
 
 
REKLAMA:

Zapowiedzi

Odwiedź również