Dobre filmy na bulwarze
20 sierpnia, godz. 21.30
bulwar nadwarciański