Odlotowy nielot, godz. 16.45 (2D)
Czuwaj, godz. 18.15
Zimna wojna, godz. 20.00