Kumple z dżungli, godz. 14.00, 16.00
Pierwszy śnieg, godz. 18.00
I tak cię kocham, godz. 20.15