Książę Czaruś, godz. 14.45, 16.30
Rodziny się nie wybiera, godz. 18.15
Czego życzy sobie kobieta, godz. 20.15